ΣΤΟΧΟΙ

    

   Η εταιρεία παρακολουθώντας τις εξελίξεις στα Βαλκάνια στον τομέα της ενέργειας αναπτύσσεται μέσω θυγατρικής της εταιρίας, με έδρα τα Μπίτολα στον χώρο των λιγνιτωρυχείων αλλά και στον ευρύτερο μεταλλευτικό τομέα. Παράλληλα η Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε βρίσκεται στη διαδικασία έρευνας για τον εντοπισμό περιοχών με κοιτάσματα  χαλαζία καθώς και  άλλα βιομηχανικά και μεταλλευτικά ορυκτά στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.