ΔΡΑΣΕΙΣ

Νομός Φλώρινας
    Η Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε από τον Ιανουάριο του 2002 και μέχρι τον Αύγουστο του 2010 είχε αναλάβει εργολαβικά την αποκλειστική εκμετάλλευση του Δημόσιου Λιγνιτωρυχείου Αχλάδας (το οποίο είναι εκμισθωμένο από το Ελληνικό Δημόσιο  σε ιδιωτική εταιρία) και εκτέλεσε  όλες τις συμβάσεις προμήθειας λιγνίτη που προέρχονται από αυτό προς τη Δ.Ε.Η Α.Ε. και προς οποιονδήποτε τρίτο για την ανωτέρω περίοδο. Με τις εργασίες της τροφοδότησε σε ποσοστό μέχρι και 100%  τον Ατμοηλεκτρικο Σταθμό Μελίτης  (Α.Η.Σ ΜΕΛΙΤΗΣ) της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στο Ν. Φλώρινας με καύσιμο (λιγνίτη), οργανώνοντας με  απόλυτη επιτυχία όλες τις απαραίτητες εργασίες εξόρυξης και παράδοσης  2,5 έως 3 εκατομμυρίων τόνων λιγνίτη ανά έτος.

  Από το 2016 η εταιρία επενδύοντας σημαντικά κεφάλαια κυρίως σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό δραστηριοποιείται  στον τομέα της εξόρυξης  χαλαζία στην περιοχή της Μελίτης του Ν.Φλώρινας. Η παραγωγική δυναμικότητα του ανωτέρω λατομείου αναμένεται να ξεπερνά τους 100.000 τόνους χαλαζία ανά έτος.

Νομός Κοζάνης
      Από τον Ιούνιο του 2005 η Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. επαναλειτούργησε το Λιγνιτωρυχείο Προσηλίου και τροφοδότησε με λιγνίτη την εταιρία Γ.Μ. & Μ.Α.Ε. «ΛΑΡΚΟ» με ποσότητες άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων  τόνων (150.000 Μ.Τ.) ανά έτος. Σήμερα από το ανωτέρω λιγνιτωρυχείο τροφοδοτεί τη ΔΕΗ Α.Ε. με ποσότητες λιγνίτη που ξεπερνούν τους διακόσιους χιλιάδες τόνους (200.000 Μ.Τ.) ανά έτος.