ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

     H εταιρεία στα πλαίσια της διεύρυνσης της  τεχνογνωσίας της επιχειρεί  πιλοτικά και για πρώτη φορά στην Ελλάδα στον τομέα της εκμετάλλευσης λιγνιτωρυχείων ταυτόχρονη εφαρμογή  των μεθόδων  ανοικτής εκσκαφής και υπόγειας εκμετάλλευσης μεταλλείου.Η  επιτυχία του ανωτέρω εγχειρήματος θα εξασφαλίσει:

  1. Ι) τη μεγαλύτερη δυνατή απόληψη του κοιτάσματος λιγνίτη στο λιγνιτωρυχείο Προσηλίου καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο λιγνιτωρυχείο  πληρεί τις προϋποθέσεις εφαρμογής. Έτσι δίνεται  η δυνατότητα αξιοποίησης κοιτασμάτων λιγνίτη που εξαιτίας του υψηλού κόστους εξόρυξής τους θεωρούνταν εώς σήμερα μη απολήψιμα.         
  2. ΙΙ) την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόρυξη λιγνίτη.